• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
Moeder die babyvinger vasthoudt

De Babyschool

Welkom bij de Babyschool.

Wanneer je als ouder afstudeert aan de babyschool, worden alle geheimen van jouw baby onthuld! Hier deel ik graag al mijn kennis als onrustdeskundige en slaapcoach met jullie als jonge ouders!

De kortste weg naar dromenland.png

0-3 maanden

Alles wat je wil weten over hoe je de weg naar dromenland voor je kleintje kan vrij maken in de eerste 3 maanden! Je vind hier info over alle factoren die de slaap kunnen verhinderen of net bevorderen.

"Verwen ik mijn baby niet te veel door hem telkens op te pakken? Hoe leer ik mijn baby'tje zelf in slaap vallen? Waarom is mijn baby zo onrustig? Kan ik met flesvoeding ook op vraag voeden?"

Op deze en vele andere vragen vind je hier een antwoord!

 © 2020 De Babyschool by Baby Academie. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.